0Din kurv er tom

Emil Holms vision

Her kan du læse talen, hvor kammersanger Emil Holm præsenterede visionen bag DR:

“Deres Excellence!
Mine Damer og Herrer!
Ærede Lyttere!

Naar jeg paa en Fremtids-Dag for Radiofoni-Modtager-Tekniken som denne skal have den Ære at sige nogle Ord, saa vender tankerne uvilkaarligt tilbage til den Tid for Aar tilbage, da jeg blev anmodet om at overtage den kunstneriske Ledelse ved Radioudsendelserne.

Jeg vil ærligt sige , at det hverken var Sender- eller Modtagertekniken, der begejstrede mig; thi, hvad jeg fik at høre den Gang, var nærmest forfærdende for et Musikøre. Nej det var Sagens etiske Side, der som et Lyn slog ned i mig, og i min Fantasi saa jeg allerede den Gang hele Udviklingen; nemlig, naar en Gang Radiogengivelsen fulgte Maal med Ydelserne, vilde Ord og Toner – de aandelige Værdier- kunne forplantes gennem Æteren paa lige Fod til Kongens Slot, Landmandens og Borgerens Hjem, By- og Landarbejderen, Fiskeren ved Stranden, Sømanden paa Havet, og den ensomme Beboer paa Heden, Oplysning og Kulturens ædle Blomst- Kunsten- i denne Form blive hele Folkets Eje, endvidere at Radiofonien en Gang vilde kunne blive den mægtigste Faktor til Dannelsen af et helt nyt Publikum for Teater og Koncertsale.

Kammersanger Emil Holm 1.oktober 1927