0Din kurv er tom

Købsbetingelser

CONVERSATIONS WITH NICK CAVE - KØBSBETINGELSER

1. Billetter må kun købes til personligt brug. Billetter må ikke købes af mellemmænd/virksomheder/forhandlere eller til forretnings- eller videresalg, og må ej heller videresælges for profit.

2. Billetten giver personlig tilladelse til koncertadgang. Denne tilladelse kan trækkes tilbage og dette forbliver til alle tider koncertarrangørerens ret. Billetten må overgives til koncertarrangøren ved forespørgsel.

3. Navnet på køberen vil være printet på alle købets billetter. Hvis købet er på mere end én billet, så skal alle gæster komme til koncertstedet sammen med køberen på aftenen. Hvis dette ikke overholdes, vil gæsterne blive afvist. Køberen skal gå ind sammen med sine gæster.

4. Køberen skal ved forespørgsel kunne fremvise gyldigt foto ID (originalt, ingen fotokopier), som stemmer overens med navnet på billetterne. Undladelse af dette kan resultere afvisning af adgang til koncerten.

5. Billetten er solgt direkte til koncertgængeren af koncertarrangøren (Live Nation) og drkoncerthuset.dk. Billetter købt af virksomheder eller forhandlere i modstrid med købsbetingelserne vil blive annulleret.

6. Sælg IKKE billetten videre gennem sekundære hjemmesider såsom Viagogo eller StubHub. At gøre dette vil være et brud på købsbetingelserne, og køber risikerer ikke at få adgang til arrangementet og kan resultere i annullering af billetkøbet uden refundering.

7. Hvis du som køber ikke længere er i stand til at komme til arrangementet, så kan du få dit køb refunderet (minus gebyrer) ved henvendelse til DRs billetkontor på drbillet@dr.dk senest 48 timer inden showet.

8. Billetsalg er begrænset til maksimum 4 billetter per person per kreditkort. Dette er for at modvirke og undgå unfair købsmønstre.

CONVERSATIONS WITH NICK CAVE – TICKETING TERMS AND CONDITIONS

1. Tickets may only be purchased by individuals for personal use. Tickets may not be purchased by brokers / businesses / traders or for business / trade purposes, or be resold / offered for resale for profit / commercial gain.

2. This ticket is a personal, revocable licence and, at all times, remains the property of the Promoters. This ticket must be surrendered to the Promoters upon request.

3. The name of the Lead Booker will be printed on all tickets. Where more than one ticket has been purchased, each guest in the party must arrive with the Lead Booker at the venue on the night of the show. Failure to do so will result in the guests being turned away. The Lead Booker will need to enter the venue at the same time as their guests.

4. The Lead Booker must provide a valid form of photo ID (original format, no photocopies) matching the Lead Booker name on the tickets if requested to do so. Failure to provide this could result in refusal of admission to the concert.

5. This ticket is sold by the Promoters directly to the Consumer. Any tickets purchased by business or traders in breach of the Terms and Conditions of Ticket Sale will be cancelled.

6. Please do not resell tickets for profit through secondary ticketing sites like Viagogo or StubHub. To do so will break our terms and conditions, it will risk the buyer not gaining entry to the event and may result in those orders being cancelled without refund.

7. If you can no longer attend the event refunds are available via the Box Office up until 48hrs before the show date.

8. Ticket sales are limited to a maximum of 4 tickets per person. This policy is in effect to discourage and prevent unfair ticket buying practices. Tickets are restricted to a maximum number of 4 per person, per credit or debit card and, for some events, a restriction may apply per household as well.