0Din kurv er tom

Optagelsesprøver­ i DR Korskolen

Sådan bliver du optaget i DR Korskolens kor

DR Korskolen optager hvert forår nye sangere i alle tre børne- og ungdomskor: DR SpireKoret (0.-2. kl.), DR BørneKoret (3.-5. kl.) og DR JuniorKoret (6.-9. kl.). Det er ikke muligt at søge optagelse i DR Korskolen, mens man er elev på Sankt Annæ Gymnasium (folkeskolen). Dette skyldes det meget høje aktivitetsniveau i begge skoler.

Brugerbetaling: Betalingen opkræves i to rater: 750 kroner pr. semester (i alt 1.500 kroner årligt). Betalingerne pr. semester opkræves forud for påbegyndelse af semestre.

Har du spørgsmål om optagelsesprøverne, er du altid mere end velkommen til at kontakte os for personlig vejledning.

OBS: Tilmeldingsfrist for opskrivning til optagelsesprøve i foråret 2019 var søndag den 24 marts. Indkaldelse til DR SpireKoret sendes ud senest d. 15. maj.

I forbindelse med omlægningen til et nyt tilmeldingssystem til DR Korskolen (herunder DR SpireKoret, DR BørneKoret og DR JuniorKoret) ændres proceduren for opskrivning på ventelisten til DR Korskolen. Tidligere har det været muligt at opskrive sit barn til DR SpireKoret, fra det er fyldt 4 år. Dette er ikke længere muligt. Man kan først tilmelde sig ventelisten til DR SpireKoret det år, barnet skal starte i skole. Fx: Skal dit barn starte i 0. kl. i august 2020, så kan du først tilmelde dit barn i januar-marts 2020.

Optagelsesprøver til alle tre kor i DR Korskolen afholdes i maj-juni.

Vi kan ikke garantere, at alle sangere på ventelisten til DR SpireKoret indkaldes til optagelsesprøve. Vi indkalder efter først-til-mølle-princippet. Indkaldelser sendes ud senest 15. maj. Har I ikke hørt fra os inden da, kan I ikke forvente at komme til optagelsesprøve. Vi skriver ud til alle på ventelisten, når årets optagelsesprøver er afsluttet.

Alle på venteliste til DR BørneKoret og DR JuniorKoret indkaldes til optagelsesprøve – dog for Børnekorets vedkommende kun efter bedømmelse af indsendt lydfil. (Se mere info under Optagelse i DR BørneKoret nedenfor).

Optagelse i DR JuniorKoret

DR JuniorKoret består af ca. 65 piger, som har fast korprøve hver tirsdag kl. 16.30-19.30 i DR Byen, samt hørelære-undervisning på Det Kongelige Danske Musikonservatorium på udvalgte torsdage i tidsrummet 16-20. Hvis pigerne skal ud at synge koncert eller indspille sange til radio eller tv, er der ekstra prøver.

Alle, der tilmelder sig optagelsesprøve i DR JuniorKoret, bliver indkaldt til prøve. For at komme i betragtning til en plads i DR JuniorKoret skal du gå i 6.-9. klasse, og det er et krav, at du spiller et instrument. Vi forventer, at sangerne fortsætter med at spille et instrument, så længe de synger i koret. Bemærk: Det er IKKE muligt at søge optagelse i DR JuniorKoret, mens man er elev på Sankt Annæ Gymnasium (folkeskolen). Dette skyldes det meget høje aktivitetsniveau i begge skoler.

Tilmeld dig optagelsesprøve til DR JuniorKoret her

OBS! Tilmelding til optagelsesprøve i foråret 2019 åbner torsdag d. 10. januar 2019 kl. 00.00 og lukker igen søndag d. 24. marts 2019 kl. 23.59

Prøven vil vare ca. en time

 • I vil blive kaldt ind i grupper af ca. 8-10 sangere til fælles opvarmning.
 • Herefter bliver I kaldt ind én ad gangen. Du skal synge 2 vers af en selvvalgt dansk sang (ikke en popsang).
 • Herefter, vil du blive hørt i forskellige sangtekniske øvelser (skalaer m.m.) til bestemmelse af stemmens omfang.

DR JuniorKorets dirigent Susanne Wendt, samt en intern og en ekstern stemmepædagog være til stede ved prøven.

Efter prøven udvælges et antal sangere, der går videre til 2. runde.

Hvis du går videre til 2. runde, skal du:

 • Forberede at spille ca. 2 min. på et instrument.
 • Synge 1. vers af “I Østen stiger solen op” sammen med en sangpædagog, som synger en understemme.
 • Synge din selvvalgte sang (fra 1. runde) igen.
 • Til sidst vil du blive hørt i en enkel bladsang.

Optagelse i DR BørneKoret

DR BørneKoret består af cirka 80 børn, som øver hver torsdag klokken 16-18 i DR Byen. Hvis børnene skal ud at synge koncerter eller indspille sange til radio eller tv, er der ekstra prøver, og en eller to gange om året holder koret en øveweekend, hvor børnene overnatter sammen.

Alle, der skal starte i 3.-5. klasse efter sommerferien, kan melde sig til optagelsesprøve i DR BørneKoret. Bemærk: Det er IKKE muligt at søge optagelse i DR BørneKoret, mens man er elev på Sankt Annæ Gymnasium (folkeskolen). Dette skyldes det meget høje aktivitetsniveau i begge skoler.

Tilmeld dig optagelsesprøve til DR BørneKoret her

OBS! Tilmelding til optagelsesprøve i foråret 2019 åbner torsdag d. 10. januar 2019 kl. 00.00 og lukker igen søndag d. 24. marts 2019 kl. 23.59

Efter tilmeldingsfristen bedes alle indsende en lydfil, hvor ansøgeren synger enten ”Jeg ved en lærkerede” (F-dur) eller ”I østen stiger solen op” (G-dur). Man modtager en mail med nærmere info herom efter tilmeldingsfristen. På baggrund af de indsendte lydfiler udvælges de børn, som indkaldes til optagelsesprøve.

Prøven varer ca. en time:

 • I vil blive kaldt ind i grupper af 10-14 børn til fælles opvarmning.
 • Herefter bliver I kaldt ind én ad gangen. Hver sanger skal synge 1. vers af “I Østen stiger solen op” i G-dur,
  samt 2 vers af en selvvalgt dansk sang (ikke en popsang).
 • Til sidst, vil du blive hørt i forskellige øvelser, eftersyngning af en melodi, og du skal klappe rytmer.

Ved prøven vil der blive lagt vægt på blandt andet stemmekvalitet, intonation, rytmisk præcision, samt udstråling.
DR BørneKorets dirigenter Susanne Wendt og Clara Smedegaard, samt en intern og en ekstern stemmepædagog vil være til stede ved prøven.

Efter prøven udvælges et antal sangere, der går videre til 2. runde.

Hvis du går videre til 2. runde, skal du:

 • Synge 2-3 vers af “Jeg ved en lærkerede” i F-dur.
 • Deltage i en lille korprøve i grupper af ca. 10 børn.
 • Læse en kort tekst.

Optagelse i DR SpireKoret

DR SpireKoret består af i alt ca. 85 børn i alderen 6-8 år (0.-2. kl.). DR SpireKoret øver hver lørdag formiddag i DR Byen.

I forbindelse med omlægningen til et nyt tilmeldingssystem til DR Korskolen ændres proceduren for opskrivning på ventelisten til DR SpireKoret. Tidligere har det været muligt at opskrive sit barn til DR SpireKoret fra det er fyldt 4 år. Dette er IKKE længere muligt. Man kan først tilmelde sig ventelisten til DR SpireKoret det år, barnet skal starte i skole. Fx: Skal dit barn starte i 0. kl. i august 2020, så kan du først tilmelde dit barn i januar-marts 2020.

Man kan kun søge optagelse i DR SpireKoret det år, hvor man starter i 0. kl. Går man allerede i 0., 1. eller 2. kl., kan man altså ikke søge ind i DR SpireKoret. Det år, man skal starte i 3. kl., kan man søge optagelse i DR Børnekoret.

Vi kan ikke garantere, at alle sangere på ventelisten til DR SpireKoret indkaldes til optagelsesprøve. Vi indkalder efter først-til-mølle-princippet. Indkaldelser sendes ud senest 15. maj. Har I ikke hørt fra os inden da, kan I ikke forvente at komme til optagelsesprøve. Vi skriver ud til alle på ventelisten, når årets optagelsesprøver er afsluttet.

Tilmeld dig optagelsesprøve til DR SpireKoret her

OBS! Tilmelding til optagelsesprøve i foråret 2019 åbner torsdag d. 10. januar 2019 kl. 00.00 og lukker igen søndag d. 24. marts 2019 kl. 23.59

Ansøgerne kommer til optagelsesprøve i hold af 12-14 børn, hvor de laver nogle sangøvelser sammen. Derefter synger børnene lidt for hinanden.

Optagelsesprøven består af to runder, som afholdes på samme dag. Kort efter 1. runde annonceres hvilke børn, der har kvalificeret sig til 2. runde. De øvrige børn kan derefter tage hjem. De børn, der er gået videre til 2. runde, vil få svar på, om de er blevet optaget i koret få dage efter prøven.

Børnene skal hjemmefra forberede følgende:

 • Obligatorisk sang: “Jeg ved en lærkerede” vers 1 og 2 (lyt evt. til sangen her)
 • Synge et enkelt vers af en selvvalgt børnesang (eksempelvis ”Lille sky gik morgentur”, ”Solen er så rød mor”, ”Hør den lille stær” eller ”I østen stiger solen op”)
 1. runde:
 • Opvarmning
 • En sang indstuderes
 • Eftersyngninger (dirigenten synger små melodistumper, som I synger efter)
 • Solosang: Jeg ved en lærkerede vers 1 og 2
 • Rytmer klappes
 1. runde:
 • Kanonsang
 • Selvvalgt sang
 • Eftersyngninger

Ved prøven vil DR SpireKorets dirigent Clara Smedegaard, korskoleleder Susanne Wendt samt en intern stemmepædagog være til stede.